SGE Blog Yayınları

Hping3 Kurulumu ve Patch

Hping3 Kurulumu ve Patch

yazan Hasan Fatih Şimşek -
Number of replies: 0

1) Hping3 indirilir.

            > wget http://www.hping.org/hping3-20051105.tar.gz

2) Patch indirilir.

            > wget https://raw.githubusercontent.com/galkan/tools/master/others/patches/hping-rand-pattern

Hping3 tool'u normalde --rand-pattern-source parametresine sahip değildir. Bu parametre  hping ile yapılan flood'larda belirttiğimiz desende kaynak IP'yle flood'u yapılmasını sağlar. Örneğin;

             --rand-pattern-source 193.140.x.x

şeklinde bir parametreyle flood paketleri 193.140.x.x desenindeki source IP'lerle iletilir.

Hping3'ü bu yamayla kullanabilmek için patch ilgili repo'dan indirilir.

3) Hping3 kurulumuna geçmeden önce bug'lar temizlenir.

            a)

                        // pcap kütüphanesi yüklenir.

                        > sudo apt-get install libpcap-dev

 

                        // pcap-bpf.h kütüphanesinin konumu öğrenilir.

                        > find / -name "pcap-bpf.h"               

                        Output:

                                    /usr/include/pcap-bpf.h

                        // pcap-bpf.h kütüphanesinin kısayolu /usr/include/net dizinine eklenir.

                        > ln -s /usr/include/pcap-bpf.h /usr/include/net/bpf.h

            b)

                        // hping3-20051105 klasörü içerisindeki bytesex.h dosyası açılır ve

                        // şu satır eklenir:     || defined(__x86_64__) \

                        > tar xzvf  hping3-20051105.tar.gz

                        > cd hping3-20051105

                        > nano bytesex.h

                        byte.sex.h:

                                    …

                                             #if     defined(__i386__) \

                                              || defined(__x86_64__) \

                                              || defined(__alpha__) \

                                              || (defined(__mips__) && (defined(MIPSEL) || defined (__MIPSEL__)))

                                             #define BYTE_ORDER_LITTLE_ENDIAN

                                             #elif   defined(__mc68000__) \

                                             || defined (__sparc__) \

                                    ...

4) Hping kurulumuna geçilir.

            > cd hping3-20051105

            > patch -p1 -i ../hping-rand-pattern

            > ./configure --no-tcl                             // tcl header'ı yok hatasını görmezden gelir.

            > make

            > make install

5) Hping kurulumu tamamlanır.

            > ./hping3 --help

Sonuç

Hping3 hazırdır. Hping3'i artık --rand-pattern-source parametresiyle de kullanabiliriz.

            > ./hping3 --flood --udp -p 53 --rand-pattern-source 193.140.x.x  172.16.3.130                      

Kaynaklar

http://wiki.hping.org/download

http://www.networkpentest.net/2014/01/hping-ile-random-source-yamasi-ile-ddos-testleri.html

http://www.linuxquestions.org/questions/fedora-35/can%27t-compile-hping3-net-bpf-h-no-such-file-or-directory-315366/

https://hack.idv.tw/wordpress/?p=4276

https://drjohnstechtalk.com/blog/2012/06/compiling-hping-on-centos/


254 kelime