SGE Blog Yayınları

Arachni Web Zafiyet Tarayıcı Kullanımı

Arachni Web Zafiyet Tarayıcı Kullanımı

yazan Hasan Fatih Şimşek -
Number of replies: 0

İçindekiler

Arachni CLI (Command Line) Kullanımı

a. Default Kullanım

b. Default + Ufak Ayarlama Kullanım

c. Custom Kullanım

d. Uygulama

■ Default Uygulama

■ Custom Uygulama

Arachni Web App Kullanımı

a. Default Kullanım

b. Custom Kullanım

c. Uygulama

EK Belgeler

a. Arachni Kurulumu

b. Arachni Web Scanner Arayüzünü Başlatma

c. Muhtemel Bir Hata: Arachni MaxFileSize_Exceed Hatası

Arachni CLI (Command Line) Kullanımı

(*) Ubuntu 18.04 LTS üzerinde Arachni Taramalarında DVWA uygulaması hedef web uygulaması olarak ele alınmıştır.

a. Default Kullanımı

// Tüm zafiyetleri, /plugins/defaults/ dizini altındaki tüm plugin’leri, 
// tüm form - link - cookie denetlemelerini hedef üzerinde uygular.
// Rapor bulunulan dizine konur.
> ./arachni http://example.com


// Tüm zafiyetleri, /plugins/defaults/ dizini altındaki tüm plugin’leri
// tüm form - link - cookie denetlemelerini hedef üzerinde ve hedefin
// tüm subdomain’leri üzerinde uygular. Rapor bulunulan dizine konur.
> ./arachni --scope-include-subdomains http://example.com
// Tüm zafiyetleri, /plugins/defaults/ dizini altındaki tüm plugin’leri,
// tüm form - link - cookie denetlemelerini hedef üzerinde ve hedefin
// tüm subdomain’leri üzerinde uygular. Çıktılama verbose dolayısıyla
// bol olur ve tarama sonucunda rapor belirtilen dizine konur.
> ./arachni --scope-include-subdomains --output-verbose --report-save-path=/path/example.com.afr http://example.com

b. Default + Ufak Ayarlama Kullanım
// Sadece XSS (ve onun türevi zafiyet türlerini), /plugins/defaults/ dizini altındaki
// tüm plugin’leri, tüm form - link - cookie denetlemelerini hedef sistem üzerinde
// uygular.
> ./arachni --checks=xss* http://example.net

// Cross Site Request Forgery dışındaki tüm zafiyet türlerini, /plugins/defaults/
// dizini altındaki tüm plugin’leri, tüm form - link - cookie denetlemelerini hedef
// sistem üzerinde uygular.
> ./arachni --checks=*,-csrf http://example.net

// XSS ve onun türevi zafiyetler dışındaki tüm zafiyetleri, /plugins/defaults/ dizini
// altındaki tüm plugin’leri, tüm form - link - cookie denetlemelerini hedef sistem
// üzerinde uygular.
> ./arachni --checks=*,-xss* http://example.net
// Tüm aktif zafiyet türlerini (active dizini altındaki tüm zafiyet türlerini),
// /plugins/defaults/ dizini altındaki tüm plugin’leri, tüm form - link - cookie // denetlemelerini hedef sistem üzerinde uygular. > ./arachni --checks=active/* http://example.net veya
> ./arachni --checks=passive/* http://example.net

Not: active/ ve passive/ dizinleri

> find /home/username/arachni-1.5.1-0.5.12 -name "active" -print	

ile bulunabilir. Böylece içerisindeki zafiyet listesini görüntüleyebilirsin.

c. Custom Kullanım

i) Sık Kullanılan Arachni Parametreleri

[*] Uyarı:

Aşağıda bir arguman değerine ihtiyaç duymayan parametreler sıralanmıştır.

Argumana ihtiyaç duyan parametreler için ise örnek bir arguman değeri konulmuştur.

Audit Settings

--audit-headers   // Http başlıklarını denetlemeyi aktifleştirir.
--audit-forms // Form bloklarını denetlemeyi aktifleştirir.
--audit-links // Crawling ile bulunan linkleri denetlemeyi aktifleştirir.
--audit-cookies // Http başlıklarındaki Cookie'yi denetlemeyi aktifleştirir.
--audit-ui-inputs // UI'deki girdi kutularına girilen bilgilerin Javascript ile
// tarayıcıda işlendiği türden girdi kutularını denetlemeyi // aktifleştirir.
--audit-ui-forms // UI'deki form bloklarının tetiklenmesi sonucu bilgilerin
// Javascript ile tarayıcıda işlendiği türden form bloklarını
// denetlemeyi aktifleştirir.
--audit-parameter-names // Denenecek payload'lar parametrelerin argumanlarına // denenir. Ancak bu konfigurasyon ayarı ile payload'lar // parametrelerin argumanlarına deneneceği gibi parametrelerin
// isimlerine de (name’lerine de) denenir.

Http Settings

--http-user-agent "Arachni/v1.5.1" 	   // İstemci bilgisi manuel belirtilebilir.
--http-request-concurrency 1 // Thread sayısı girilir.
--http-request-header "TEST=TUBITAK-SGE" // Custom http header'lar girilebilir.
--http-request-header "Cookie=PHPSESSID=xyz"
--input-force // Input default bir value'ya sahip olsa // bile denenecek payload'lar bu input'un // üzerinde denensin direktifi verilir // (zorlaması yapılır).

Vuln Types

--checks=*,-trainer             // - ile belirtilen zafiyet(ler) dışında tüm 
					   // zafiyetleri hedef sistem üzerinde 
					   // dene.


Ayrıca;
--checks=[eklenecekZafiyetTürleri]
Arachni’de mevcut zafiyet türlerini görmek istersen
Terminal:
>./arachni --checks-list
komutunu girebilir ve böylece sıralanan zafiyetlerden uygun gördüğünün .rb uzantılı dosya ismini (.rb’sini almadan)
--checks=vulnName1 // sadece vulnName1 taraması
ya da
--checks=*,-vulnName1,-vulnName2 // vulnName1 ve vulnName2 // dışında tüm taramalar şeklinde kullanarak // spesifik zafiyet taramaları yapabilirsin.

Plugins

--plugin=autologin:url=http://localhost            // AutoLogin Plugin’i (Tarama
/DVWA-master/login.php,parameters='username=admin // Yapmadan Önce Oturum Açma &password=password',check='Logout' // İşlemi)

>>>>> Açıklama

autologin plugin’inin son parametresi olan check ile oturum açıldığında görünen ama oturum açılmamışken görünmeyen bir string girilir. Böylece tool, tarama esnasında oturumun açık olduğundan emin olur. Aksi durumda tekrar login olmaya çalışır. Bu, örneğin login timeout’a düştüğünde otomatikmen yeniden login olmayı sağlar ve taramanın sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar.

--scope-exclude-pattern="csrf|setup\.php|security\.php	  // AutoLogin ile Oturum Açma
|logout\.php" // Sonrası Oturumun Kaybına // Neden Olabilecek ya da Oturu-
// mu bir Şekilde Bozacak // Muhtemel Dizinleri ya da Web // Sayfalarını Hariç Tutma

>>>>> Açıklama

DVWA’nın csrf dizini (şifre değiştirme senaryosuna sahip), setup.php web sayfası,

security.php web sayfası ve logout.php web sayfası oturumun kaybına neden olabilecek

aktiviteler içerdiğinden tarama scope’unun dışında tutulmuşlardır.

--plugin=timing_attacks				// Tarama zamanını uzatsa da 
						// timing türü saldırıları yap.
--plugin=uncommon_headers // Yaygın olmayan http // header'larını kullan.
--plugin=uniformity
--plugin=autothrottle // Taramanın stabilitesini temin // etmek amacıyla gerekirse // tarama hızını düşür ve hızı
// optimum hale getir.
--plugin=discovery

Ayrıca;

--plugin=[eklenecekBaşkaPluginler]
Başka seçilebilecek plugin’ler görmek ve ne işe yaradıklarını okuyarak ona göre seçmek istersek
Terminal:
>./arachni --plugins-list
komutunu kullanabilir ve böylece ekranda sıralanan plugin’lerden uygun gördüğünün .rb uzantılı dosya ismini (.rb’sini almadan)
--plugin=pluginIsmi
şeklinde kullanarak plugin’leri taramana dahil edebilirsin. Eğer plugin’in açıklamasını okurken plugin’in parametrelerinin olduğunu görürsen yukarıda gösterilmiş AutoLogin plugin’inin parametre ekleme syntax’ına bakarak seçtiğin plugin’inin parametrelerini uygun şekilde kullanabilirsin.

Reporting Settings

--report-save-path /home/username/Desktop/

Restore Settings

--snapshot-save-path /home/username/

Output Settings During Scanning

--output-verbose

ii) Custom Kullanım Örnek

Terminal:

> ./arachni --audit-headers --audit-forms --audit-links --audit-cookies --audit-ui-inputs --audit-ui-forms --audit-parameter-names --audit-with-extra-parameter --http-user-agent "Arachni/v1.5.1" --http-request-concurrency 1 --http-request-header "TEST=TUBITAK-SGE" --input-force --checks=*,-trainer --plugin=pluginName:param1=http://example.com/login.asp='username=abc&password=sifre',check='Logout' --scope-exclude-pattern="logout\.php" --plugin=timing_attacks --plugin=uncommon_headers --plugin=uniformity --plugin=autothrottle --plugin=discovery --report-save-path /home/username/Desktop/ --snapshot-save-path /home/username/ --output-verbose http://example.com

Terminal:

> chmod a+x "/home/username/Desktop/example.com 2018-11-19 23_44_55+0300.afr"
> ./arachni_reporter "/home/username/Desktop/example.com 2018-11-19 23_44_55+0300.afr" --reporter=html:outfile=/home/username/Desktop/rapor.html.zip
> unzip /home/username/Desktop/rapor.html.zip
> cd rapor/
> firefox /home/username/Desktop/rapor.html

Not: Rapor çıktı paketinin uzantısını zip yapman şarttır. Böylece afr uzantılı binary rapor kaynağı düzgün bir şekilde html dosyasına zip halinde çıkabilecektir. Zip içerisindeki HTML dosyasını sorunsuz görüntüleyebilmek için html dosyasını ve diğer bileşenlerini zip’in içerisinden çıkarman gerekmektedir.

Not 2: Html dışında başka rapor formatlar da vardır. Örn; json, yaml, xml, txt, … gibi. Tüm rapor formatlarını görmek için

> ./arachni_reporter --reporters-list

komutunu girebilirsin.

d. Uygulama

■ Default Tarama

Saldırgan Makina : Ubuntu 18.04 LTS Ana Makina

Hedef : Localhost’taki Deneme Site

(-) Uyarı

Arachni tasarımı gereği localhost’taki uygulamalar taranacağı zaman hedef

url olarak http://localhost ya da http://127.0.0.1 yerine http://hostname istemektedir.

(-) Uyarı

Taramayı kök url yerine kök url’deki bir dizin altında (denemesite/ altında)

yapmak istediğinden default taramana --scope-include-pattern (only certain path)

parametresini ilave etmen gerekir.

Ubuntu 18.04 LTS Terminal: // Tarama Başlar

> ./arachni --scope-include-pattern "^http://tbtkbilgisayar/denemesite/" http://tbtkbilgisayar/denemesite/

Çıktı:

[~] Scanned completed.
[~] Report is saved in /home/username/arachni-1.5.3/tbtkbilgisayar 2018-11-19 23_44_55 +0300.afr

Ubuntu 18.04 LTS Terminal: // Rapor hazırlanır

> chmod a+x "tbtkbilgisayar 2018-11-19 23_44_55 +0300.afr"
> ./arachni_reporter "2018-11-19 23_44_55 +0300.afr" --reporter=html:outfile=/home/username/Desktop/nihai_rapor.html.zip

Ubuntu 18.04 LTS Terminal: // Rapor görüntülenir

> unzip /home/username/Desktop/nihai_rapor.html.zip
> cd nihai_rapor/
> firefox nihai_rapor.html
■ Custom Tarama

Saldırgan Makina : Ubuntu 18.04 LTS Ana Makina

Hedef : Localhost’taki DVWA

Ubuntu 18.04 LTS Terminal: // Tarama Başlar

./arachni --audit-headers --audit-forms --audit-links --audit-cookies --audit-ui-inputs --audit-ui-forms --audit-parameter-names --audit-with-extra-parameter --http-user-agent "Arachni/v1.5.1" --http-request-concurrency 16 --http-request-header "TEST=TUBITAK-SGE" --input-force --checks=*,-trainer --plugin=autologin:url=http://tbtkbilgisayar/DVWA-master/login.php,parameters='username=admin&password=password',check='Logout' --scope-include-pattern="^http://tbtkbilgisayar/DVWA-master/" --scope-exclude-pattern="csrf|setup\.php|security\.php|logout\.php" --plugin=timing_attacks --plugin=uncommon_headers --plugin=uniformity --plugin=autothrottle --plugin=discovery --report-save-path /home/username/Desktop/ --snapshot-save-path /home/username/ --output-verbose http://tbtkbilgisayar/DVWA-master/

Not: --scope-include-pattern ile hedef url’deki sadece belirli dizin ve altını tara dedik. Ardından gelen --scope-exclude-pattern ile arachni’nin dvwa’daki login’inini kaybetmesine neden olabilecek subdir ve web sayfalarını dışla dedik. Hedef url olarak da kök url + spesifik dizin dedik. Bu şekilde tarama sorunsuz gerçekleşmiştir ve tarama raporunda sitemap sekmesine gelindiğinde gerçekten de taramanın kök url sonrasına eklenen DVWA-master/ dizini yukarısına çıkmadığı ve DVWA-master/ ‘ın alt dizinlerini taramada da belirtilen oturum bozması muhtemel dizin ve sayfaların crawl edilmediği & taranmadığı (yani rapordaki sitemap’de taranan url’ler arasında yer almadığı) görülmüştür.

Çıktı:

[~] Scanned completed.
[~] Report is saved in /home/username/Desktop/tbtkbilgisayar 2018-11-19 23_44_55 +0300.afr

Ubuntu 18.04 LTS Terminal: // Rapor hazırlanır

> chmod a+x "tbtkbilgisayarim 2018-11-19 23_44_55 +0300.afr"
> ./arachni_reporter "/home/username/Desktop/tbtkbilgisayar 2018-11-19 23_44_55 +0300.afr"--reporter=html:outfile=/home/username/Desktop/nihai_rapor.html.zip

Ubuntu 18.04 LTS Terminal: // Rapor görüntülenir

> unzip /home/username/Desktop/nihai_rapor.html.zip
> cd nihai_rapor/
> firefox nihai_rapor.html

Arachni Web App Kullanımı

a. Default Kullanımı

New -> Scan -> http://www.example.com

b. Custom Kullanımı

- Custom Profil Oluşturma

Tarama profil adı : Deneme

Oluşturulma Şekli : Default profil seçilip sol üstteki mavi simgeye

(Create a new profile based on ‘Default’) tıklanarak custom şablon oluşturulur.

- Oluşan Profili Konfigure Etme

Oluşan profil dosyasında taramada ihtiyaç duyulabilecek konfigurasyon ayarları

yapılabilir. Örn;

i) AutoLogin Plugin’i enable edilir ve arachni’nin tarayacağı web uygulamasına login olması sağlanır.

URL: http://example.com/login.asp

Parameters: username=admin&password=123&login=1

Check: Logout

ii) Tarama boyunca hariç tutulacak scope belirlenir.

Scope Exclude Path Patterns:

logout\.asp

changePassword\.asp

profile

Not: Arachni web arayüzündeki “Scope Exclude Path Patterns” arachni command line’da --scope-exclude-pattern="logout\.asp|changePassword\.asp|profile" şeklinde kullanılmaktadır.

- Taramaya Başlama

URL: http://example.com

Profil: Deneme (Bizim oluşturduğumuz)

Instance Count : 1

Method: Direct

Go!

[-] Uyarı

Thread sayısı 1'den fazla olunca taramanın stabilitesi bozulabilir. Bunu gözönünde bulunur.

- Raporlama

Taramanın bittiği ekranın en solundaki kısımda yer alan indir butonuna basılır.

c. Uygulama

Saldırgan Makina : Ubuntu 18.04 LTS Ana Makinası

Hedef : Localhost’taki DVWA

- Custom Profil Oluşturma

Tarama Profili Adı : DVWA

Oluşturulma Şekli : Default profil seçilip sol üstteki mavi simgeye (Create a new profile based on 'Default') tıklanarak custom şablon oluşturulmuştur.

- Ayarlama #1

Plugins başlığı altındaki AutoLogin script'i tick yapılmıştır ve açılan panele aşağıdakiler girilmiştir.

URL:

http://hostname/DVWA-master/login.php 

Arachni loopback adresi (127.0.0.1 veya localhost'u) tarayamıyor. O nedenle kendi makinendeki bir web uygulamasını taramak için makinenin hostname'ini url'ye koymalısın. Bu örnek için http://tbtkbilgisayarim/DVWA-master/ kullanıldı.

Parameters:

username=admin&password=password 

Belki başka uygulamalarda kullanıcı adı ve şifre dışında başka gönderilen değişkenler de olabilir. Onları da (yani o ekstra parametre ve değerlerini de) tahminimce eklemek gerekir

Check Pattern:

Logout

Login olunduktan sonra ekrana gelen sayfadaki bir string buraya konur. DVWA için Logout string'i konulmuştur. Yalnız, buraya konacak string login ekranında olmamalı. Bu sayede program login olunup olunmadığı check'ini yapabilecek

- Ayarlama #2

Scope başlığı altındaki "Scope exlude path patterns" bölümüne

csrf

setup\.php

security\.php

logout\.php

bilgileri satır satır girilmiştir.

- Ayarlama #3

Audit başlığı altındaki "Audits elements with both GET and POST requests" seçeneği checked yapılmıştır.

- DVWA’ya Özel Ayarlama #1

DVWA'yı taramak için DVWA-master/config/config.inc.php dosyasındaki default security level ayarı low yapılmıştır.

- DVWA’ya Özel Ayarlama #2

DVWA'yı tararken Trainer modülü hata üretmekte. O nedenle profil konfigurasyon ayarlarındaki Active başlığı altında yer alan Trainer (trainer) seçeneği unchecked yapılmıştır ve sorun çözülmüştür.

- DVWA’ya Özel Ayarlama #3

DVWA'yı tararken Health Map modülü hata üretmekte. O nedenle profil konfigurasyon ayarlarındaki Plugins başlığı altında yer alan Health map (healthmap) seçeneği unchecked yapılmıştır ve sorun çözülmüştür.

- Taramaya Başlama

URL: http://tbtkbilgisayarim/DVWA-master/

Profil: DVWA (Bizim oluşturduğumuz)

Instance Count : 1

Method: Direct

Go!

[-] Uyarı

Loopback adreste hem arachni web app için bir sunucu hem de DVWA web app için bir sunucu çalışır vaziyette olduğunda arachni web app tarama yükünü taşıyamayabilir. Bu nedenle tarama, olması gerekenden daha erken bitebilir. Örneğin arachni web app’de thread sayısı 1'den fazla yapılınca hedef web uygulaması DVWA'da bulunan zafiyet bulguları thread sayısı 1 iken bulunan zafiyet bulgularına göre oldukça az olmaktadır. Ne zaman thread sayısı 1’e indirilince o zaman tarama epey uzun sürüyor ve bulgularda göreceli olarak fazlalaşma ve çeşitlenme oluyor. Bu nedenle arachni web app ile loopback’teki bir web uygulamasını test edeceksek arachni thread sayısını 1’den yukarıya çıkarmamalıyız. Ayrıca loopback’teki bir uygulamayı test ederken arachni web app’i 1 thread’le bile çalıştırsak arachni komut satırı aracı kadar stabil sonuçlara ulaşamayabiliriz. Bu nedenle loopback’teki web uygulamalarını test ederken arachni’nin komut satırı arayüzünü kullanmak daha doğru sonuca götürür. Son olarak loopback’teki bir web uygulamayı tarayacaksak ya da harici bir web uygulamasını tarayacaksak her şartta arachni’nin komut satırı arayüzü arachni’nin web app arayüzüne göre daha performanslı olacağı için arachni’yi komut satırı arayüzü ile kullanma tercih edilebilir. Zaten arachni’nin komut satırı aracı web app arayüzünde oluşan rapor çıktısının aynısını ürettiğinden gayet işlevseldir ve gözönünde bulundurulabilir.

- Raporlama

Taramanın bittiği ekranın en solundaki kısımda yer alan indir butonuna basılır.

EK Belgeler

a. Arachni Kurulumu

Ruby kurulumu yeterlidir. Arachni için ekstra bir kuruluma ihtiyaç yoktur. Bulunduğu dizindeki bin/ klasöründen çalıştırılabilir.

Ruby kurulumu:

# Ubuntu 18.04 LTS Üzerinde
> sudo apt update 
> sudo apt install git curl libssl-dev libreadline-dev zlib1g-dev autoconf bison build-essential libyaml-dev libreadline-dev libncurses5-dev libffi-dev libgdbm-dev
> curl -sL https://github.com/rbenv/rbenv-installer/raw/master/bin/rbenv-installer | bash -
> echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
> echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
> source ~/.bashrc
> rbenv install 2.5.1
> rbenv global 2.5.1
> ruby -v
Arachni Çalıştırma:

> cd  arachni-1.5.1-0.5.12/
> cd bin/
> ./arachni  // Komut Satırında Çalıştırma
> ./arachni_web // Web Tarayıcıda Çalıştırma

b. Arachni Web Scanner Arayüzünü Başlatma

Web Arayüzüne Geçiş:

./arachni_web

Web Arayüzü Default Hesapları:

Administrator account
E-mail: admin@admin.admin
Password: administrator
Regular user account
E-mail: user@user.user
Password: regular_user

c. Muhtemel Bir Hata: Arachni MaxFileSize_Exceed Hatası

Arachni Web arayüzündeki profile'lardan HttpResponse MaxFileSize değerini arttırmak yeterli. Örn; 5000000 gibi. Böylece gelen http yanıtlar boyut olarak büyük olduklarında limit engeline takılmaz ve tarama sürer.

Kaynaklar

https://github.com/Arachni/arachni/wiki/Command-line-user-interface

https://github.com/Arachni/arachni/issues/520

http://support.arachni-scanner.com/discussions/problems/1399-no-results-against-dvwa-damn-vulnerable-web-application-and-mutillidae

http://www.arachni-scanner.com/features/framework/crawl-coverage-vulnerability-detection/

http://support.arachni-scanner.com/discussions/questions/12850-use-of-scope-restrict-paths

https://github.com/Arachni/arachni-ui-web/wiki#default-credentials

2203 kelime